acheter viagra

ОмскАвтоСклад

Міловська сільська рада Балаклійського району

Програми

                                              

                   МІЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 ТА

        КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ   

     МІЛОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 НА 2016 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЛОВА - 2016 РІК

 

ЗМІСТ

1.Мета та цілі розвитку населених пунктів Міловської сільської ради у 2016 році.

 

2. Основні пріоритети та проблемні питання розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх реалізації у 2016 році.

2.1.У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку.

     2.2. У сфері щодо управління комунальною власністю.

     2.3. У галузі житлово - комунального господарства та будівництва.

     2.4. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження.

     2.5. У сфері промисловості.

     2.6. У галузі транспорту і зв’язку .

2.7.У сфері роздрібного товарообігу та системи платних послуг  населенню.

      2.8. У сфері фінансових ресурсів  та доходів сільського бюджету на 2015 рік

     2.9. Бюджет розвитку

     2.10.У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту

            10.1. У системі освіти населених пунктів.

10.2                         У сфері культури

            10.3 У сфері фізкультури і спорту.

      2.11. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього

             природного середовища.

      2.12.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав

            свобод і законних інтересів громадян сіл.

      2.13.Техногенна безпека

3. Інвестиційна політика.

4. Джерела фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку сіл.

 

       Додатки: 1. Основні заходи програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Міловської сільської ради  за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування в 2016 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                                                           Додаток  1

                                                                                                                           до рішення У сесії У11скликання

                                                                                                                           Міловвської сільської ради

                                                                                          № 56 від 21.01.2016 року

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

населених пунктів МІЛОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 на 2016 РІК

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2016 рік розроблена виконавчим комітетом спільно з службами сільської ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку населених пунктів сільської ради у 2016 році, що вимагатиме від виконавчого комітету чіткої взаємодії з депутатами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані та території Міловської сільської ради.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: - п.22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

“ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “ Про інвестиційну діяльність”,  “Про дозвільну систему в господарській діяльності”.

 

        І. Мета програми та цілі розвитку населених пунктів Міловської сільської ради  у 2016 році

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку населених пунктів, створення нових робочих місць, підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, підвищення рівня життя населення,  збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості, підвищення рівня життя населення територіальної громади.

Завдання Програми на 2016 рік визначені на основі аналізу результатів за попередній 2015 рік. Тенденції соціально-економічного розвитку сільської ради свідчать про закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки, тому основні зусилля сільської ради у 2016 році будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки сільської ради, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній сфері.

Дана Програма базується на основних показниках прогнозу економічного, соціального і культурного розвитку населених пунктів Міловської сільської ради на 2016 рік.

 

ІІ. Основні  пріоритети розвитку економіки і соціальної сфери населених пунктів Асіївської сільської ради, шляхи їх реалізації у 2016 році.

 

Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради є:

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей,

  відродження культурних і просвітницьких традицій;

- поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в громаді;

- продовження поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, проведення

поточного ремонту будинків та  будівель комунальної власності;

- вирішення питання забезпечення громадян сіл якісною питною водою;

- вирішення питань збирання, транспортування побутових відходів;

- облаштування вуличного зовнішнього освітлення населених пунктів.

 

1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку.

 

1.1. Підготовка місцевих програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати цих програм.

 

2. У сфері щодо управління комунальною власністю.

 

2.1. Управління у межах визначеного радою майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сільської ради, забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

3. У галузі житлово - комунального господарства та будівництва.

 

 Головним напрямом роботи щодо реформування житлово-комунального господарства у 2016 році буде, забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

3.1. Передбачається здійснити заходи, спрямовані на:

- зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом  впровадження енергозберігаючих  заходів;

- реконструкцію централізованих систем водопостачання, мереж  водовідведення;

- установку приладів обліку споживання води в приватному секторі;

- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років.

 

 4. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження

Ефективне використання енергоресурсів та надійне енергозабезпечення мають вирішальний вплив у вирішенні проблем соціальної сфери. Основним завданням є зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні завдання та заходи:

- реконструкція електромереж зовнішнього освітлення з провадженням   світильників із енергозберігаючими джерелами світла;

- розвиток локальних електромереж із застосуванням само несущого ізольованого дроту, впровадження багатотарифних лічильників;

 

5. У галузі транспорту.

Забезпечення своєчасного, якісного та безперебійного сполучення між селами, районним центром та іншими населеними пунктами. Належна увагу в цьому напрямку буде приділятися покращенню якості наданих послуг підприємства по перевезенню населення «Авто-ОВІ»

6. У сфері роздрібного товарообігу та системи платних послуг населенню

Буде продовжено роботу по збереженні тенденції активного розвитку підприємництва, забезпечення стабільних сприятливих умов для його функціонування, удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок нових суб’єктів підприємницької діяльності.

Забезпеченню якісному розвитку мережі підприємств торгівлі і  сфери побуту сприятиме:

- поступове збільшення мережі підприємств побутового обслуговування, за рахунок відкриття нових підприємств побуту малої потужності в ККП с.Мілова;

- підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

 

7. У сфері фінансових ресурсів  та доходів сільського бюджетуна 2016 рік

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки сільської ради значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

На фінансовий потенціал сільської ради у 2016 році в значній мірі впливатимуть податково-бюджетна і грошово-кредитна політика та фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства  доходи сільського бюджету прогнозується отримати на рівні  2266,851  тис. грн.

8. Бюджет розвитку.

За рахунок бюджету розвитку планується придбання транспорту для КП«Джерело».

9. У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.

Сприяти розвитку освіти, культури, фізкультури і спорту, та покращення матеріально техничної бази.

 

10.1. У сфері освіти:

Освітній простір сільської ради - це ДНЗ(ясла-садок)

Пріоритетними завданнями буде розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази навчальних закладів. Створюватиметься ігрове середовище для раннього розвитку дітей.

 

10.2 У сфері культури.

Взяти участь районному огляді – конкурсі закладів культури та колективів художньої самодіяльності протягом року;

- по можливості вирішити питання ремонту та опалення будинку культури;

Забезпечення вільного доступу широких верств населення, особливо соціально незахищених, до надбань українського мистецтва, створення умов для масової аматорської творчості , поліпшення технічного і фінансового стану мережі закладів культури на селі , відродження традиційних осередків народних промислів.

- збереження та раціональне використання пам’яток історично - культурної спадщини в населених пунктах;

- збереження і розвитку самодіяльної художньої творчості;

- проведення цілого ряду культурно-мистецьких заходів у населених пунктах.

 

10.3  У сфері фізкультури і спорту.

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем  навчання учнів та молоді по місцю проживання;

- формування команд для участі в різноманітних змаганнях, конкурсах,  зборах, олімпіадах тощо;

- підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження нових організаційних форм пропаганди фізичної культури і спорту.

Забезпечення утримання, ремонту, реконструкції спортивних майданчиків у межах можливостей бюджету.

 

11. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

11.1. Посилення роботи з громадянами, яким необхідно провести переоформлення права користування земельними ділянками, наданими у приватну власність у землі для здійснення комерційної діяльності (проекти зміни цільового використання ).

11.2.Проведення інвентаризації та розмежування земель державної та комунальної власності.

 

12.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громади.

13.1 Систематично аналізувати стан забезпечення прав і законних інтересів громадян. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, вживати заходи по їх усуненню.

 

13. Техногенна безпека

У 2016 році основну увагу передбачено зосередити на:

• виконанні робіт з мінімізації можливості виникнення пожеж, попередження негативного впливу пожеж на  навколишнє природне  середовище та стан здоров’я населення;

• забезпеченні резерву паливо – мастильних матеріалів (ПММ) для роботи у ліквідації надзвичайних ситуацій;

• створенні відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні  допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

• очистка і дезинфекція водопроводів і колодязів громадського користування.

• зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та стабілізації і покращення стану техногенної безпеки.

 

ІІІ. Інвестиційна політика.

Головною метою інвестиційної політики на 2016 рік є:

1. Збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки сільської ради, шляхом активного залучення джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку населених пунктів.

 

ІУ.Джерела фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку сіл.

1.      Реалізація програми здійснюється відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів сільського бюджету (загального та спеціального фонду), коштів державного бюджету, спец. коштів, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать чинному законодавству.

 

 


Додаток 1             ІІ. ЧАСТИНА

Основні заходи Програми соціально – економічного розвитку населених пунктів Міловської сільської ради на 2016рік

№ п/п

Заходи

Строк виконання

Викона-

вець

Витрати на реалізацію тис. грн..

Інших джерел

Очікувані результати

Всьо

го

 

У тому числі за рахунок

Державного бюджету

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам

Місцевих бюджетів

Районного бюджету

Сільського бюджету

Джерел підприємств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І.Дорожнє господарство

 

Дорожнє господарство

 

 

543

 

 

 

541

2

 

 

1.

Ямочний ремонт  доріг з твердим покриттям по вулицях – Молодіжна, Дружби та Садова в с.Асіївка та вул..Центральна с-ще Жовтневе

2012р.

Сільська рада Райавтодор

 

 

 

 

180

 

 

Покращення сполучення

2.

Підпипка доріг

2016 р.

Сільська рада

 

 

 

 

70

 

 

Покращення сполучення

3

Поточний ремонт доріг по вулицях-Леніна,Центральна, Підлісна в с.Мілова

2016р

Райавтодор

 

 

 

 

280

 

 

Покращення сполучення

4.

Грейдерування грунтових доріг  та облаштування  обочин в с.Мілова по вул.Уварова

2016р.

Сільська рада

Рай автодор

 

 

 

 

3

 

 

Покращення сполучення

5.

Утримання доріг комунальної власності в осінньо – зимовий період

2016р

Сільська рада Райавтодор

10

 

 

 

8

2

 

Покращення сполучення

ІІ. Благоустрій та озеленення

 

Благоустрій сільської ради

2016р

Сільська рада

357,4

 

 

 

355,9

 

1,5

 

1.

Поточне обслуговування мереж електроосвітлення населених пунктів, оплата за електроенергію зовнішнього освітлення

2016р.

Сільська рада

24

 

 

 

24

 

 

Покращення освітлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.

Придбання матеріалів та облаштування зовнішнього освітлення вулиць(ліхтарі, дроти,кріплення) с-ща.Жовтневе та с.Асіївка

І-III кв.

2016р.

Сільська рада

2,4

 

 

 

2,4

 

 

Покращення освітлення

3.

Санітарне чищення населених пунктів (знищення стихійних звалищ, покос буряну,знищення хворих собак)

2016р.

Сільська рада,

КП «Джерело»

3

 

 

 

3

 

 

Покращення сан.стану

4.

Упорядкування та утримання діючих кладовищ (завезення піску, грунту)

I-III кв.

2016р.

Сільська рада, КП«Джерело»

3

 

 

 

1,5

 

1,5

Покращення сан.стану

5.

Поточний ремонт та упорядкування пам’ятників загиблим у ВВВ в с.Мілова, братської могили в с.Первомайське та обеліску в с.Криничне

2016р.

Сільська рада

2

 

 

 

2

 

 

Зберігання пам’яток

6.

Субвенція КП «Джерело» на утримання працівників благоустрою

2016р.

Сільська рада, КП«Джерело»

225

 

 

 

225

 

 

Покращення сан.стану

7.

Облаштування вуличного освітлення в с.Мілова(виготовлення проекту, придбання матеріалів, щитів обліку)

2016р

Сільська рада

17

 

 

 

17

 

 

Покращення освітлення

8.

Придбання саженеців дерев

2016р.

Сільська рада

1

 

 

 

1

 

 

Озеленення

9.

Придбання більярду,тенісного столу

2016р.

Сільська рада

80

 

 

 

80

 

 

Покращення дозвілля

ІІІ.      Водопостачання

 

Водопостачання

2016р

Сільська рада

151

 

 

 

151

 

 

 

1.

Ремонт водогіну водопостачання в с.Мілова (придбання пластикових труб та фітінгів до них, земляні роботи)

2016р.

Сільська рада КП«Джерело»

120

 

 

 

120

 

 

Покращення водопоста-

чання

2.

Поточний ремонт водонапірних башт(свароч ні роботи, фарбування), будівлі водокачки та встановлення паркану на території санітарної зони водозабору в с.Мілова

2016р.

Сільська рада

КП«Джерело»

6

 

 

 

6

 

 

Покращення водопоста

чання економія струму

3.

Надання фінансової підтримки КП «Джерело»  на покращення матеріально техничної бази(придбання та ремонт насосів, єксковатор,причеп)

2016р.

Сільська рада

25

 

 

 

 

25

 

 

Покращення матеріально техничної бази

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

Продовжити роботу по установці приладів обліку споживання води в приватному секторів в с.Мілова

2016р.

КП«Джерело»

населення

Фінансування за рахунок громадян

ІV. Житлове господарство

 

Житлове господарство

2016р

Сільська рада

15

 

 

 

15

 

 

 

1.

Ремонт під’їздів(фарбування,штукатурка), засклити вікна  в багатоповерхових будинках в с.Мілова вул.Шкільна буд №1-6

ІІ –IIIкв.

2016р.

Сільська рада КП«Джерело»

6

 

 

 

6

 

 

 

2

Ремонт під’їздів (штукатурка, фарбування) багатоповерхових будинків с.Мілова вул. Шкільна.

І –III кв.

2016р

Сільська рада КП«Джерело»

Мешканці домів

9

 

 

 

9

 

 

 

V. Утримання об’єктів комунальної власності.

 

Утримання об’єктів комунальної власності.

2016р

Сільська рада

287,5

 

 

 

283,5

 

4

 

1.

Поточний ремонт адміністративного приміщення сільської ради.

ІІ –III кв 2016.

Сільська рада

150

 

 

 

150

 

 

 

2.

Капітальний ремонт стелі  Міловського сільського клубу, електромережі)

2016р.

Сільська рада

125

 

 

 

125

 

 

 

3.

Організація та забезпечення св’яткування Дня Перемоги (венки)

ІІ кв

2016р.

Сільська рада

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

4.

Організація та забезпечення проведення культурно-  массових заходів в Міловському сільському клубі(новорічні свята, придбання костюмів)

2016 р.

Сільська рада

9

 

 

 

8,5

 

0,5

 

5.

Організація  та забезпечення святкування 330 річниці с.Мілова

 111кв.

2016р.

Сільська рада

3

 

 

 

 

 

3

 

6.

Сприяння в облаштуванні православного Свято-Миколаївського храм

у в с.Мілова

2016 р.

Сільська рада

                                  Фінансування за рахунок громади

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

VІ. Фізкультура і спорт

 

Фізкультура і спорт

 

 

7

 

 

 

6

 

1

 

1.

Організація та проведення спортивних змагань(придбання сортивної форми для футбольної команди та сіток на ворота)

2016р.

виконком с/ради

7

 

 

 

6

 

1

 

У11. Районні програми

 

Районні програми

 

 

341,5

 

 

 

341,5

 

 

 

1

Фінансування районних програм

2012 р.

Сільська рада

341,5

 

 

 

341,5

 

 

 

                     

ВСЬОГО

 

 

1702,4

 

 

 

1693,9

2

6,5

 

                                                   

 

 

                                                       Секретар ради                                                     Н.Л.Шепілова